Monumenten en archeologie

Categorie | Monumentenzorg >> 1) Waarom zorgen voor monumenten?

Monumenten herinneren ons aan het leven, wonen en werken van eerdere generaties. Ze zijn belangrijk voor de identiteit van onze woonplaats en ze spelen een bijzondere rol in de leefomgeving. Bijzondere gebouwen en objecten die van deze geschiedenis getuigen willen we beschermen en bewaren.

Monumenten zijn niet alleen gebouwen. Ook bruggen, sluizen, begraafplaatsen of mobiel erfgoed, zoals oude voertuigen en schepen, kunnen een beschermde status krijgen. Daarnaast kan ook een fraai geconserveerde stads- of dorpskern op de monumentenlijst komen te staan. In Zwartewaterland zijn er twee soorten monumenten: Gemeentelijke monumenten en Rijksmonumenten. 

Erfgoedorganisaties

Naast de gemeente en het Rijk zijn er verschilende organisaties die zich inzetten voor het behoud van monumenten. In Zwartewaterland zijn dat bijvoorbeeld de plaatselijke historische verenigingen en de Stichting Stadswacht in Genemuiden. Daarnaast zijn er ook landelijke organisaties met provinciale afdelingen, zoals de erfgoedvereniging Heemschut. Vereniging Hendrick de Keyser bezit door heel Nederland historische panden, waaronder het Oude Stadhuis en de Zeven Huisjes in Hasselt. Een stichting die zich speciaal richt op het behoud van historische verdedigingswerken is de Stichting Menno van Coehoorn.

Externe links:

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Rijksmonumentenregister

Monumenten.nl

Monumentenwacht Overijssel & Flevoland

Heemschut

Stichting Menno van Coehoorn

Vereniging Hendrick de Keyser