Monumenten en archeologie

Categorie | Monumentenzorg >> 3) Rijksmonumenten

Rijksmonumenten
Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het gebouw voor Nederland. De gemeente Zwartewaterland telt 96 rijksmonumenten. Deze zijn opgenomen in het monumentenregister.

Externe links:

Monumentenregister

Overzicht Rijksmonumenten gemeente Zwartewaterland (wikipedia)

Omgevingsvergunning
Bezit u een woning, een kantoor of een ander bouwwerk, dat als rijks- of gemeentelijk monument staat geregistreerd? Dan mag u dit bouwwerk niet zomaar verbouwen of slopen. Daarvoor is vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning op de website van de gemeente Zwartewaterland.

Externe links:

Omgevingsvergunning gemeente Zwartewaterland

Erfgoedverordening gemeente Zwartewaterland

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Erfgoedwet