KUNST & CULTUUR

Cultuur in Zwartewaterland
Zwartewaterland heeft op het gebied van cultuur, historie en erfgoed veel te bieden. Voor een kleine gemeente heeft Zwartewaterland een veelzijdig en actief cultureel leven. Veel inwoners organiseren of nemen deel aan culturele activiteiten, zowel individueel als in verenigingsverband. De gemeente wil het cultuuraanbod graag behouden, versterken en verbinden. In de cultuurnota 'Nieuwe Kansen voor Cultuur' heeft de gemeente bescheven hoe ze dat in de periode 2021 t/m 2024 wil realiseren. Daarbij wordt ingezet op vier speerpunten:  

1. Investeren in vrijwilligers
Vrijwilligersorganisaties zijn het sociale kapitaal van de gemeente. Ze zijn onmisbaar voor het culturele leven in Zwartewaterland. We willen samenwerking stimuleren, uitwisselen van kennis en ervaring mogelijk maken en kleine culturele initiatieven ondersteunen. Meer info: culturele organisaties Zwartewaterland

2. Cultuur is jong geleerd
Het jaarlijks programma cultuureducatie op de basisschool stimuleert de creativiteit en invemtiviteit van leerlingen. Vaardigheden waarmee ze later in de maatschappij hun voordeel kunnen doen. Plaatselijke cultuuraanbieders, zoals musea, bibliotheek en muziekverenigingen hebben lesaanbod in het programma. De leerlingen maken zo kennis met geschiedenis, cultuur en erfgoed van hun eigen woonplaats. Meer info: cultuureducatie in Zwartewaterland

3. Bibliotheek als sociaal-cultureel hart
De rol en het aanbod van de bibliotheek verandert snel door nieuwe digitale media en informatiemiddelen. Van een uitleenbalie van fysieke boeken is de bibliotheek steeds meer een advies-, informatie- en ontmoetingspunt geworden. Daarnaast willen de functie van de bibliotheek als centrum voor cultuur en educatie versterken. Dit is ook vastgelegd in het meerjarenplan, waarin wordt ingezet om 'een leven lang ontwikkelen', 'inclusieve samenleving' en 'bruizende huiskamer'. Meer info: bibliotheek Zwartewaterland (website bibliotheek)

4. Erfgoed en evenementen ter versterking van de lokale identiteit
Cultuurhistorie, immaterieel en materieel erfgoed zijn belangrijke pijlers van de lokale identiteit en diversiteit in Zwartewaterland. Naast musea en monumenten (materieel erfgoed) zorgt ook immaterieel erfgoed voor reuring en levendigheid in de kernen. Denk daarbij aan tradities zoals het psalmzingen met de bovenstem in Genemuiden, ‘Hanze en Bedevaart’ in Hasselt of het cultuurhistorische DNA van Zwartsluis. Ook culturele evenementen zoals de Dweildag in Hasselt, het WaterMuzefestival in Zwartsluis en Genemuiden Kamerbreed spelen een belangrijke rol bij de sociale cohesie en vormen als publiekstrekkers een economische stimulans.

Cultuurnota Zwartewaterland (pdf)

Cultuurnota Zwartewaterland 2021-2024MONUMENTEN & ARCHEOLOGIE

Informatie volgt (in bewerking)

 

RECREATIE & TOERISME

Informatie volgt (in bewerking)