SUBSIDIE

De gemeente Zwartewaterland subsidieert verschillende initiatieven van inwoners, organisaties en verenigingen. Op deze pagina geven we u informatie over de mogelijkheden voor subsidies voor cultuur en erfgoed bij de gemeente Zwartewaterland en andere overheden en fondsen. 

GEMEENTE ZWARTEWATERLAND

Structurele subsidie
Verenigingen of stichtingen die maatschappelijke activiteiten uitvoeren, kunnen een jaarsubsidie aanvragen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Meer info: Structurele subsidie voor maatschappelijke activiteiten (website gemeente)

Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten
Het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten (FECA) is een regeling om kleine, eenmalige culturele activiteiten in Zwartewaterland een kans te geven. Er is maximaal € 2.500,- per activiteit mogelijk. Voor het fonds is jaarlijkse € 15.000,- beschikbaar. Meer info: Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten (website gemeente)

Samen Actief
Heeft u een idee om iets te verbeteren in uw woon- en leefomgeving? Steunen de bewoners van uw straat of buurt uw initiatief? En zijn ze bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een bijdrage van de gemeente. Per aanvraag is er maximaal € 500,- beschikbaar. Meer info: Samen Actief (website gemeente)

Subsidie Gemeentelijke Monumenten
Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten heeft de gemeente een subsidieregeling in het leven geroepen. Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen een beroep doen op deze regeling. Jaarlijks is er een subsidie van € 30.000,- beschikbaar. De regeling voorziet in een subsidie voor kleinschalig onderhoud/partieel herstel en een subsidie voor een ingrijpende restauratie. Meer info: subsidie gemeentelijke monumenten (website gemeente)

PROVINCIE OVERIJSSEL

In de provincie Overijssel kan iedereen meedoen aan en genieten van een bloeiend cultureel leven. De provincie wil mensen en organisaties samenbrengen, kennis delen en nieuwe ideeën en slimme verbindingen aanmoedigen. Er zijn verschillende subsidies en regelingen voor het versterken van cultuur, educatie, participatie en talentontwikkeling. Meer info: cultuur in Overijssel (website provincie)