SUBSIDIE

De gemeente Zwartewaterland subsidieert verschillende initiatieven van inwoners, organisaties en verenigingen. Op deze webpagina geven we u informatie over de diverse subsidies voor CULTUUR, TOERISME en MONUMENTEN. Ook andere overheden, fondsen en instanties stellen subsidie beschikbaar. Onder het kopje 'overige subsidies' geven we een kleine selectie van de mogelijkheden.

GEMEENTE ZWARTEWATERLAND

- Structurele subsidie
Verenigingen of stichtingen die maatschappelijke activiteiten uitvoeren, kunnen een structurele subsidie aanvragen. U kunt deze subsidie online aanvragen of via de post. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

Aanvragen en meer informatie: Structurele subsidie voor maatschappelijke activiteiten

- Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten (FECA)
Het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten is een regeling om kleine, eenmalige culturele activiteiten in Zwartewaterland een kans te geven. Doel van het FECA is het stimuleren van cultureel ondernemerschap in de gemeente. Er is maximaal € 2.500,- per activiteit mogelijk. Voor publicaties en website is er maximaal van € 750,- per aanvraag beschikbaar. Jaarlijkse zit er € 15.000,- in het FECA.

Meer weten? Kijk hier voor de voorwaarden en het (digitale) aanvraagformulier: Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten

- Samen Actief
Heeft u een idee om iets te verbeteren in uw woon- en leefomgeving? Steunen de bewoners van uw straat of buurt uw initiatief? En zijn ze bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken? Kom in beweging en neem het initiatief! U kunt een online aanvraag indienen voor een bijdrage van de gemeente. De maximale bijdrage voor iedere aanvraag is € 500,-.

Aanvragen en meer informatie: Samen Actief 

- Subsidie Gemeentelijke Monumenten
Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten heeft de gemeente een subsidieregeling in het leven geroepen. Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen een beroep doen op deze regeling. Jaarlijks is er een subsidie van € 30.000,- beschikbaar. De regeling voorziet in een subsidie voor kleinschalig onderhoud/partieel herstel en een subsidie voor een ingrijpende restauratie.

Aanvragen en meer informatie: subsidie gemeentelijke monumenten


OVERIGE SUBSIDIE & FONDSEN

Meer informatie volgt.