Kunst en cultuur

Categorie | Cultuureducatie >> Cultuureducatie in Zwartewaterland

Cultuureducatie

Cultuureducatie is één van de vier speerpunten van het cultuurbeleid van de gemeente Zwartewaterland. Cultuureducatie brengt kinderen tijdens hun schooltijd in aanraking met de veelzijdigheid van cultuur. Het stimuleert hun creativiteit en spontaniteit en vergroot hun historisch bewustzijn. De gemeente wil leerlingen op het gebied van cultuur een stevig fundament bieden. Voorwaarden daarvoor zijn een goede verankering van cultuureducatie in het onderwijs en aandacht voor cultuureducatie bij lokale culturele organisaties en instellingen.

Programma

Ieder schooljaar kunnen de leerlingen en leerkrachten van de basisscholen in Zwartewaterland een keuze maken uit het cultuureducatieprograma.

Film

Wilt u meer weten? Bekijk het filmpje van Merel van Elzen over het cultuureducatieprogramma in Zwartewaterland. De coördinatoren van het programma, Aletta en Richard Jansen, geven een korte toelichting op hun werkzaamheden en doelstellingen.

Link film Cultureducatie