Monumenten en archeologie

Categorie | Monumentenzorg >> 2) Gemeentelijke Monumenten

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten hebben een cultuurhistorische, architectuurhistorische of stedenbouwkundige waarde voor de gemeente. De bescherming van gemeentelijke monumenten staat in de gemeentelijke monumentenverordening. De gemeente Zwartewaterland heeft op dit moment 42 gemeentelijke monumenten. Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen gebruik maken van een subsidieregeling voor kleinschalig onderhoud of restauratie.

Meer informatie over gemeentelijke monumenten op de website van de gemeente:

Lijst met gemeentelijke monumenten

Procedure aanwijzing gemeentelijke monumenten

Gevolgen van de aanwijzing

Subsidiemogelijkheden

Stappenplan onderhoud, herstel of restauratie

Omgevingsvergunning

Bezit u een woning, een kantoor of een ander bouwwerk, dat als rijks- of gemeentelijk monument staat geregistreerd? Dan mag u dit bouwwerk niet zomaar verbouwen of slopen. Daarvoor is vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning op de website van de gemeente Zwartewaterland.

Externe links:

Omgevingsvergunning gemeente Zwartewaterland

Erfgoedverordening gemeente Zwartewaterland

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Erfgoedwet