Kunst en cultuur

Categorie | Cultuureducatie >> Programma voor de basisscholen

Programma voor de basisscholen

De gemeente ondersteunt al meer dan tien jaar een succesvol cultuureducatieprogramma. Inmiddels nemen alle 16 basisscholen in Zwartewaterland hieraan deel. Het aanbod is verdeeld over vijf culturele disciplines: muziek, erfgoed, literatuur, beeldend en voorstelling. De scholen stemmen ieder jaar zelf het aanbod af. Ze bepalen daarbij zelf welke onderdelen het beste aansluiten bij hun identiteit. Het programma wordt financieel gedragen door de basisscholen en door een bijdrage uit de provinciale subsidieregeling Cultuur aan de Basis. De Gemeente Zwartewaterland draagt zorg voor de coördinatie van het programma door de inzet van de combinatiefunctionaris Cultuur.

Plaatselijke organisaties

We proberen zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met plaatselijke culturele instellingen en organisaties. Zo verzorgt het Muziekcentrum Zwartewaterland de muzieklessen, organiseert de Bibliotheek Zwartewaterland de kinderboekenweek en kunnen de leerlingen een bezoek brengen aan een groot aantal musea en monumenten in onze gemeente. Dit versterkt de lokale eigenheid van het programma en laat de leerlingen kennis maken met het eigen culturele erfgoed.  

Overzicht

Hieronder kunt u een indruk krijgen van de programma's van de afgelopen vier schooljaren. Klik op de afbeelding om de pdf te openen.

Programma 2021-2021  

Cultuur educatie programma 2019-2020

Cultuureducatie programma 2018-2019

Cultuureducatie programma 2017-2018