Kunst en cultuur

Categorie | Bibliotheek >> Bibliotheek Zwartewaterland

Bibliotheek Zwartewaterland 

Zoals vrijwel elke gemeenten in Nederland houdt ook Zwartewaterland de bibliotheek in stand. De Bibliotkeek Zwartewaterland heeft een gemeenschappelijke directie met de Bibliotheek in de gemeenten Steenwijkerland en Staphorst. In Zwartewaterland is er in iedere kern (Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis) een bibliotheekvestiging. Deze worden opengehouden door professionals en vrijwilligers.

Toegang voor iedereen
Sinds 2015 is er de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen met als uitgangspunt: toegang voor iedereen. Deze wet reguleert de functies en activiteiten waaraan een bibliotheek invulling moet geven om deel te nemen aan het landelijk netwerk.

Veranderende rol
De rol van de bibliotheek is aan het veranderen door een kentering in media- en informatiegebruik. De uitleen van 'papieren boeken' neemt jaarlijks af, mede vanwege de digitalisering en de trend tot ontlezing. De lokale bibliotheken vernieuwen zich in snel tempo en ontwikkelen zich steeds meer tot centra voor advies, informatie en ontmoeting.   

Externe links:

Meer informatie op de website van de bibliotheek:

Link Bibliotheek Zwartewaterland

Link Bibliotheek Genemuiden

Link Bibliotheek Hasselt

Link Bibliotheek Zwartsluis