Monumenten en archeologie

Categorie | Monumentenzorg >> 4) Beschermd Stadsgezicht Hasselt

Beschermd stadsgezicht Hasselt

Nederland kent meer dan 400 rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten, het merendeel daarvan bestaat uit bebouwd gebied zoals oude stads- en dorpskernen. Bij ontwikkelingen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht moet rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde. 

In de gemeente Zwartewaterland is de binnenstad van Hasselt sinds 12 mei 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht (Bechermd Gezicht 1393). Sinds 2012 worden er geen nieuwe beschermde gezichten aangewezen. Alle beschermde gezichten in Nederland zijn terug te vinden op de Kaart van beschermde stads- en dorpsgezichten.

Externe links:

Beschermd stadsgezicht Hasselt (wikipedia)

Besluit aanwijzing Beschermd Stadsgezicht Hasselt

Toelichting aanwijzing Beschermd Stadsgezicht Hasselt

Begrenzingskaart Beschermd Stadsgezicht Hasselt