Villa Lageland

Deze bijzondere villa werd gebouwd in 1938. De stijl lijkt op het werk van ‘Groep 32’, de meer romantische tak van de ‘modernisten’. De villa heeft monumentale en cultuurhistorische waarde. Stedenbouwkundig is de villa belangrijk door de beeldbepalende ligging aan de Arembergersluis, en cultuurhistorisch vanwege de relatie met de industrieel H. Buisman, van de Koninklijke Buisman B.V. Voor hem werd de villa ontworpen en gebouwd.


Villa Lageland

Diese besondere Villa wurde im Jahr 1938 errichtet. Der Stil ähnelt dem Werk der „Groep 32“, dem romantischeren Zweig der Modernisten. Die Villa ist sowohl architektonisch als auch kulturhistorisch sehr wertvoll. In städtebaulicher Hinsicht wegen der markanten Lage der Villa an der Arembergersluis und in kulturgeschichtlicher Hinsicht wegen der Beziehung zum Industriellen H. Buisman der Firma Koninklijke Buisman B.V. Für ihn wurde die Villa entworfen und erbaut.


Villa Lageland

This remarkable villa was built in 1938. The style is reminiscent of the work by ‘Groep 32’, the more romantic branch of the ‘Modernists’. The villa is a listed building, and is of cultural-historical value. From an urban planning perspective, the villa is significant because of its landmark location on the Arembergersluis lock, and of cultural-historical importance due to its connection to the industrialist H. Buisman, of the Koninklijke Buisman B.V. company. The villa was designed and built as his personal residence.


Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over dit monument: Buisman koffiestroop: een kleine industriële revolutie in Zwartsluis