Gereformeerde kerk

De gereformeerde Doleantiekerk werd in 1893 gebouwd in neorenaissance-stijl. Deze was gebaseerd op de kerkelijke architectuur van Hendrick de Keijser in Amsterdam uit het begin van de zeventiende eeuw. Links naast de kerk stonden de kosterswoning en pastorie, die ook in neorenaissance-stijl gebouwd waren. Deze ‘blikvangende’ kerk mag tot de mooiste doleantiekerken van Nederland gerekend worden.


Reformierte Kirche

Die reformierte Doleantie-Kirche wurde 1893 im Neo-Renaissance-Stil erbaut. Grundlage bildete die kirchliche Architektur von Hendrick de Keijser in Amsterdam aus dem frühen siebzehnten Jahrhundert. Links neben der Kirche befanden sich das Küsterhaus sowie das Pfarrhaus, ebenfalls im Neo-Renaissance-Stil. Diese auffällige Kirche zählt zu den schönsten Doleantie-Kirchen in den Niederlanden.


Reformed Church

The Reformed ‘Doleantiekerk’ (house of worship for the Dutch Reformed Church split) was built in 1893 in the Neo-Renaissance style. It was based on the ecclesiastical architecture of Hendrick de Keijser in Amsterdam from the beginning of the 17th century. To the left of the church were the verger’s house and vicarage, which were also constructed in the Neo-Renaissance style. This ‘striking’ church is considered one of the most beautiful Doleantie churches in The Netherlands.