Locatie
Kastanjelaan  l  Hasselt  l  ANWB 1914/32


Weggepoort

Deze poort maakte deel uit van de middeleeuwse stadsmuur. Tijdens het uitbaggeren van de binnengracht zijn de fundamenten van deze poort teruggevonden en weer in beeld gebracht.


Weggepoort

Dieses Tor war Teil der mittelalterlichen Stadtmauer. Bei der Ausbaggerung der inneren Gracht stieß man auf die Fundamente des Tors, die daraufhin rekonstruiert wurden.


Weggepoort

This gate (poort) was part of the medieval town wall. During dredging operations in the Binnengracht, the foundations of this gate were rediscovered and recorded for posterity.