Locatie
Ridderstraat 33  l  Hasselt  l  ANWB 1914/19


Het wapen van Hasselt

De bewoners van dit pand hadden de opdracht om De Stenen Brugge te bedienen. De brug bestond uit twee stenen gewelven, met daartussen een doorgang (oorgat). De doorgang was zo breed dat een koggeschip met vaste mast de brug kon passeren. Als het schip was gepasseerd,  werd er een eiken balk over het gat gelegd. Vermoedelijk was dit gebouw een herberg. In 1702 kwam het in bezit van Jan Abrahams Meijer. Op dat moment hing er een bord met het wapen van Hasselt aan het huis. In de Tweede Wereldoorlog is aan de noordkant van het pand door de Duitsers een gevangenis gebouwd. Deze bestond uit twee cellen. Deze zijn in gebruik geweest tot rond 1960.


Das Wappen von Hasselt

Die Bewohner dieses Gebäudes hatten den Auftrag, De Stenen Brugge zu bedienen. Die Brücke bestand aus zwei Steingewölben mit einem Durchgang dazwischen (eine schmale Öffnung). Die Passage war so breit, dass eine Kogge mit einem festen Mast die Brücke passieren konnte. Nach dem Passieren des Schiffs wurde ein Eichenbalken über die Öffnung gelegt. Vermutlich war dieses Gebäude ein Gasthaus. Im Jahre 1702 erwarb Jan Abrahams Meijer das Gebäude. Damals war am Haus ein Schild mit dem Wappen von Hasselt angebracht. Während des Zweiten Weltkriegs bauten die Deutschen auf der Nordseite des Gebäudes ein Gefängnis, das zwei Zellen hatte. Diese Zellen wurden bis etwa 1960 genutzt.


The Arms of Hasselt

The occupants of this building were tasked with operating De Stenen Brugge (the Stone Bridge). The bridge consisted of two stone arches, with an open channel (known as the oorgat, or earhole) in between. The channel was wide enough to allow a cog ship with a fixed mast to pass through. Once a ship had passed through the gap, an oak beam was laid across the open channel. This building was probably an inn at the time. In 1702, the building came into the hands of man called Jan Abrahams Meijer. At that time, the building bore a sign showing the arms of Hasselt. During the Second World War, the Germans built a jail on the northside of the building. It had two cells, both of which continued to be used until around 1960.