Locatie
Heerengracht 25/26  l  Hasselt  l  ANWB 1914/10


De Vinckehuysjes

In 1520 waren deze huisjes eigendom van Willem Vincke en worden aangeduid als “De Vincke Huysen”.  In het stadsarchief bevindt zich een document uit 1612 die betrekking heeft op deze huizen. Daarin staat vermeld ‘zijn gang komende uit zijn hof naar de gracht’ . Deze gang aan de linkerkant van de woningen is er nog steeds.


De Vinckehuysjes

Im Jahr 1520 waren diese Häuschen im Besitz von Willem Vincke und hießen „De Vincke Huysen“.  Ein Schriftstück aus dem Jahr 1612 über diese Häuser befindet sich im Stadtarchiv. Darin ist vermerkt: „seinen Durchgang kommende aus seinem Hof zur Gracht“. Diesen Durchgang auf der linken Seite der Häuser gibt es noch immer.


De Vinckehuysjes

Back in 1520, these small houses were owned by a man called Willem Vincke. Today they are still known as ‘De Vincke Huysen’ (the Vincke houses). The town archives contain a document, dated 1612, about these houses. It says, 'with an alley coming from the garden to the canal'. This alley, to the left of the houses, still exists.