Locatie
Brouwersgracht 9  l  Hasselt  l  ANWB 1914/01


De Toko

Hier heeft een kruidenier een winkel in koloniale producten gehad. Binnenvaartschippers kochten hier hun benodigdheden. 


De Toko

Hier hatte ein Lebensmittelhändler einen Laden für Kolonialwaren. Binnenschiffer kauften dort ihre Vorräte. 


De Toko

This is where a grocer ran a shop that sold products from the Dutch colonies: a Toko (the Indonesian name for a shop, now commonly used in the Netherlands for a shop selling exotic, oriental foodstuffs). Inland-waterway skippers used to buy their necessities here.