Locatie
Heerengracht 5-8  l  Hasselt  l  ANWB 1914/12


De Telvoorenhuysen

De panden die nu de nummers 5 t/m 8 dragen, waren in de 16e eeuw in het bezit van de familie Telvoren. De Telvoorenhuysen bestonden uit:

 • Swaene Telvoren, Heerengracht 5
 • De Nije Telvoern, Heerengacht 6
 • De Olde Telvoern, Heerengracht 7
 • Johan Twent Huys, Heerengracht 8

In 1588 kreeg Hendrik Evert Telvoren (bewoner van Heerengracht 7), vicaris en oud pastoor van Beilen , opdracht van de magistraat van Hasselt het vakwerkhuis ten noorden van zijn woning opnieuw op te timmeren. Volgens de gevelsteen was dit werk in 1593 voltooid. Het oude gebinte met de kapconstructie is daarbij gespaard en nog aanwezig. Johan, de zoon van Hendrik Evert, was de eerste stadssecretaris van Hasselt na de reformatie.


De Telvoorenhuysen

Die Gebäude mit den heutigen Hausnummern 5 bis 8 befanden sich im 16. Jahrhundert im Besitz der Familie Telvoren. De Telvoorenhuysen bestanden aus:

 • Swaene Telvoren, Heerengracht 5
 • De Nije Telvoern, Heerengacht 6
 • De Olde Telvoern, Heerengracht 7
 • Johan Twent Huys, Heerengracht 8

1588 beauftragte der Magistrat von Hasselt Hendrik Evert Telvoren (Bewohner der Heerengracht 7), Vikar und ehemaliger Pfarrer von Beilen, das Fachwerkhaus nördlich seines Hauses wieder aufzubauen. Laut dem Fasssadenstein waren die Arbeiten im Jahr 1593 abgeschlossen. Das alte Gebälk mit der Dachkonstruktion wurde dabei geschont und ist noch vorhanden. Johan, der Sohn von Hendrik Evert, war der erste Stadtsekretär von Hasselt nach der Reformation.


De Telvoorenhuysen

The buildings now numbered 5 to 8 were the property of the Telvoren family in the 16th century. These Telvoorenhuysen (Telvoren houses) comprised:

 • Swaene Telvoren, 5 Heerengracht
 • De Nije Telvoern, 6 Heerengracht
 • De Olde Telvoern, 7 Heerengracht
 • Johan Twent Huys, 8 Heerengracht

In 1588, Hendrik Evert Telvoren (the occupant of 7 Heerengracht), a Roman Catholic vicar and former priest of Beilen, was ordered by the magistrate of Hasselt to redo the woodwork of the half-timbered house just north of his home. On the façade it says that this work was completed in 1593. The original wooden frame and roof construction survived that process and can still be seen. Hendrik Evert's son, Johan, was the first municipal secretary of Hasselt after the Protestant Reformation.