Locatie
Van Stolkspark  l  Hasselt  l  ANWB 1914/26


Muziekkoepel

Na de Tweede Wereldoorlog was het park verwaarloosd. De gemeenteraad wilde er weer een plaats van ontspanning van maken voor de plaatselijke bevolking. De tuinman G.J. van Mors kreeg in 1953 de opdracht voor een plan ter verbetering van het park. De ronde paadjes werden rechtgetrokken volgens de toenmalige inzichten en er kwam meer plaats voor planten. Ook kwamen er meer inlandse bomen en waar nodig werden vernieuwingen aangebracht. Hasselt herdacht in 1952 het feit dat het 700 jaar daarvoor stadsrechten had gekregen en ter gelegenheid daarvan werd de muziekkoepel geplaatst. Deze werd gebouwd onder architectuur van de heer A.C. Kammeijer. Sindsdien is de koepel regelmatig gebruikt voor concerten en andere festiviteiten.


Musikpavillon

Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Park verwahrlost. Der Stadtrat wollte daraus wieder einen Erholungsort für Einheimische machen. 1953 wurde der Gärtner G.J. van Mors damit beauftragt, einen Plan zur Verbesserung des Parks zu erstellen. Die Rundwege wurden nach den damaligen Erkenntnissen begradigt und es gab mehr Platz für Pflanzen. Auch pflanzte man mehr einheimische Bäume und gestaltete den Park, dort, wo dies nötig war, neu. 1952 feierte Hasselt das 700-jährige Jubiläum der Verleihung des Stadtrechts. Aus diesem Anlass errichtete man den Musikpavillon. Den Bau des Musikpavillons leitete der Architekt Herr A.C. Kammeijer. Seitdem dient der Pavillon regelmäßig als Veranstaltungsort für Konzerte und andere Feierlichkeiten.


Bandstand

At the end of the Second World War the park was very rundown. The municipal council wanted to make it a place of leisure and recreation for the local population once again. In 1953, the landscape gardener G.J. van Mors was hired to make plans to improve the park. The winding paths were straightened in line with the fashion of the time, and space was made for more plants. More domestic trees were planted, and other improvements were made. In 1952, Hasselt celebrated the fact that it had been granted city rights and privileges 700 years before, and this was marked by the construction of a bandstand in the park. Designed by the architect, Mr A.C. Kammeijer, the bandstand has been used regularly for concerts and other festivities ever since.