Locatie
Meijersbolwerk  l  Hasselt  l  ANWB 1914/30


Meijersbolwerk

De naam van dit 17de-eeuwse bolwerk is waarschijnlijk afgeleid van een van de bewoners van dit bastion, Meijer Salomon, die er in 1770 woonde. Het bolwerk werd ook wel Schippersverdriet genoemd, omdat het ronden van dit bolwerk voor schippers de nodige problemen gaf. Achter het bolwerk lag een scheepswerf die 'de Hellinge' werd genoemd.


Meijersbolwerk

Der Name dieser Bastion aus dem 17. Jahrhundert leitet sich wahrscheinlich von Meijer Salomon ab, einem der Bewohner dieser Bastion, der dort 1770 lebte. Die Bastion wurde auch Schippersverdriet genannt, da das Umrunden der Bastion den Schiffern viele Probleme bereitete. Hinter der Festung befand sich eine Schiffswerft mit dem Namen „de Hellinge".


Meijersbolwerk

The name of this 17th century bulwark (bolwerk) probably derived from the name of one of the inhabitants of this bastion, Meijer Salomon, who lived here in 1770. This bulwark was also called ‘Skipper’s Woe’ because navigating the waters around it was no easy task. Behind this bulwark lay a shipyard called ‘de Hellinge’.