Mariaklooster

De bijgebouwen van het voormalige Mariaklooster waren bewoond door begijnen; later werd het een klooster behorende tot de tertiarissen van de orde van St. Franciscus. Het klooster wordt voor het eerst vermeld in 1397, maar moet ouder zijn. Het was een zusterhuis van de Moderne Devotie.


Mariakloster

In den Nebengebäuden des ehemaligen Mariaklosters wohnten Beginen. Später gehörte das Kloster den Terziaren des Ordens des Heiligen Franziskus. Das Kloster wird zum ersten Mal 1397 erwähnt, aber es ist sicher älter. Es war ein Schwesternhaus der Devotio moderna.


Mariaklooster (Convent)

The auxiliary buildings of the former Mariaklooster convent were inhabited by Beguines. Later on, the convent was connected with the tertiary nuns of the Order of St. Francis. The first mention of the convent was in 1397, but it is almost certainly older. It was a convent that belonged to the Devotio Moderna movement.


Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over dit monument: Het Zwartewaterklooster en Mariaklooster