Lagere School

Sinds 1854 tot 1897 openbare school. Nieuwbouw in 1863. In 1901 christelijke school en in 1912 aangekocht door de Gereformeerde Kerk als school en verenigingsgebouw. Vanaf 1924 tot 1952 kleuterschool. Sinds 1981 vormt de gevel een onderdeel van het kerkelijk centrum ‘De Regenboog’ van de hervormde gemeente.


Ehemalige Grundschule

Von 1854 bis 1897 eine öffentliche Schule. Neubau im Jahr 1863. 1901 eine christliche Schule und 1912 von der reformierten Kirche als Vereinsgebäude erworben. Von 1924 bis 1952 eine Vorschule. Seit 1981 gehört die Fassade zum kirchlichen Zentrum „De Regenboog“ der evangelisch-reformierten Kirche.


Former primary school

In use as a municipal school from 1854 to 1897, and rebuilt in 1863. In 1901, it became a Christian school, and was bought by the Reformed Church in 1912 as a school and community centre. From 1924 to 1952 it operated as a kindergarten. Since 1981 the facade has been incorporated in the Reformed Church centre 'De Regenboog'.