Locatie
Buiten de Enkpoort  l  Hasselt  l  ANWB 1914/27


Laantje begraafplaats

Het publieke voetpad langs de afgegraven stadswal werd voorzien van banken. Het huidige pad naar de begraafplaats is een onderdeel van dit voetpad. Nadat in 1827 een verbod op het begraven in de kerk inging, moest er een alternatief gezocht worden. Vanaf hier is de achterzijde van het voormalige pad over de stadswal te zien. De voorste rij graven waren de eerste die gebruikt werden voor overleden Hasselters. In 1881, 1920 en 1941 werd de begraafplaats uitgebreid. Het neogotische lijkenhuisje werd in 1874 gebouwd. Op de begraafplaats zijn bijzondere graven te zien. Het voormalige pad loopt door als een verhoging naast de begraafplaats.


Weg zum Friedhof

Am öffentlichen Fußweg entlang der abgetragenen Stadtmauer stellte man Bänke auf. Der heutige Weg zum Friedhof ist Teil dieses Fußweges. Nach einem Bestattungsverbot in der Kirche im Jahr 1827 musste eine Alternative gefunden werden. Von hier aus sieht man die Rückseite des ehemaligen Weges über die Stadtmauer. Die erste Gräberreihe waren die ersten Gräber, die für die verstorbenen Einwohner von Hasselt genutzt wurden In den Jahren 1881, 1920 und 1941 wurde der Friedhof erweitert. Das neugotische Leichenschauhaus wurde 1874 erbaut. Auf dem Friedhof kann man besondere Gräber besichtigen. Der ehemalige Weg führt als Erhebung neben dem Friedhof weiter.


Cemetery lane

Benches were installed on the public footpath running along the town wall excavations. Today’s path to the cemetery is part of this footpath. When a ban on burials inside churches came into force in 1827, an alternative had to be found. From here, the rear end of the former pathway across the remnants of the town wall can be seen. The front row of graves were the first ones used here to bury the deceased of Hasselt. The cemetery was enlarged in 1881, 1920 and again in 1941. The neo-Gothic morgue was built in 1874. The cemetery has a number of unusual graves. The former path can still be seen as it continues on at a slightly higher level, next to the cemetery.