Locatie
Kerkwetering 3  l  Mastenbroek  l  ANWB 1914/15


Nederlands Hervormde Kerk

Het koor van dit laatgotische gebouw dateert uit 1531 en het schip uit 1647. Oorspronkelijk was deze kerk voor Onze Lieve Vrouwe te Sonne gebouwd. Het kerkgebouw is vermoedelijk tussen 1364 en 1369 gesticht door bisschop Jan van Arkel. Daarna is het gebouw meerdere keren hersteld en verbouwd, zoals bijvoorbeeld na een brand in 1531 en in 1647. In 1776 vond nog een ingrijpende verbouwing plaats en in 1980-1981 is de kerk gerestaureerd. In 1845 werd de huidige toren gebouwd. De oorspronkelijke toren, die aan de noordzijde van de kerk stond, was in zodanig slechte staat dat deze moest worden vervangen. De oorspronkelijke klokken dateren van 1596 en waren gegoten door Henrick Wegwaert te Kampen. Deze moesten in 1982 worden vervangen en de nieuwe klokken werden gegoten door de firma Eijsbouts te Asten.


Niederländische Reformierte Kirche

Der Chor dieses spätgotischen Gebäudes stammt aus dem Jahr 1531 und das Kirchenschiff aus dem Jahr 1647. Ursprünglich wurde diese Kirche für die Muttergottes in Sonne errichtet. Das Kirchengebäude hat wahrscheinlich Bischof Jan van Arkel zwischen 1364 und 1369 gegründet. Danach wurde das Gebäude mehrmals wiederhergestellt und umgebaut, zum Beispiel nach einem Brand in den Jahren 1531 und 1647. Im Jahr 1776 wurde die Kirche noch umfassend erneuert und 1980-1981 restauriert. Der heutige Turm wurde 1845 errichtet. Der ursprüngliche Turm auf der Nordseite der Kirche war in einem so schlechten Zustand, dass er ersetzt werden musste. Die ursprünglichen Glocken, die aus dem Jahr 1596 stammen, hat Henrick Wegwaert in Kampen gegossen. Sie mussten 1982 ersetzt werden und die neuen Glocken hat die Firma Eijsbouts in Asten gegossen.


Dutch Reformed church

The choir of this late-Gothic building dates from 1531 and the nave from 1647. This church was originally built for Onze Lieve Vrouwe in Sonne. This church building is believed to have been established between 1364 and 1369 by Bishop Jan van Arkel. It was restored and altered many times, as was also the case after a fire in 1531 and another one in 1647. Major structural changes were made in 1776, and the church was more recently restored in 1980-1981. The church tower was built in 1845. The original tower, which stood on the northside of the church, was in such a deplorable state that it had to be replaced. The original bells were made in 1596 by Henrick Wegwaert of Kampen. These had to be replaced in 1982. The new bells were cast by the firm of Eijsbouts in Asten.


Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over de polder Mastenbroek in de Canon van Zwartewaterland: De Mastenbroekerpolder.


Website Polder Mastenbroek

Op poldermastenbroek.nl staat meer informatie over de polder, de Ned. Herv. Kerk en een bijzondere gevelsteen in de kerkmuur.