Schelpkalkbranderij

De Schelpkalkbranderij behoort tot de oudste industriële bedrijfstak in Hasselt. Al in de middeleeuwen kende men kalkbranderijen. In de kalkovens werden schelpen tot kalk gebrand. De kalk werd gebruikt als grondstof voor metselspecie in de bouw en bij de restauratie van panden. De schelpen weden over het water aangevoerd vanaf de Noordzee en de Waddenzee. De turf kwam over de Dedemsvaart naar Hasselt. In 1990 sloot de kalkbranderij definitief haar poorten. Daarmee verdween de laatste in West- Europa functionerende schelpkalkbranderij en het oudste bedrijf in Hasselt. De gerestaureerde kalkovens zijn nu een uniek industrieel museum.


Muschelkalk-Brennerei

Die Muschelkalk-Brennerei gehört zum ältesten industriellen Gewerbezweig in Hasselt. Bereits im Mittelalter kannte man Kalkbrennereien. In den Kalköfen brannte man Kalk aus Muscheln. Der Kalk wurde als Rohstoff für Mörtel im Bau und bei der Restaurierung von Gebäuden verwendet. Die Muscheln wurden auf dem Wasserweg ab der Nordsee und dem Wattenmeer antransportiert. Der Torf wurde auf dem Dedemsvaart nach Hasselt gebracht. 1990 stellte die Kalkbrennerei endgültig ihren Betrieb ein. Damit verschwand die letzte sich in Betrieb befindliche Muschelkalk-Brennerei Westeuropas und der älteste Betrieb in Hasselt. Die restaurierten Kalköfen sind jetzt ein einzigartiges Industriemuseum.


Shell-lime Kiln

The shell-lime kilns form one of the oldest industrial sectors in Hasselt. Lime kilns were already in existence in the Middle Ages. The lime from shells was burned within the lime kilns, which was then used as a raw material for mortar in the construction and restoration of buildings. The shells were brought in by water from the North Sea and the Wadden Sea. The turf was brought into Hasselt via the Dedemsvaart canal. The shell-lime kiln shut down permanently in 1990, resulting in the closure of the last operational shell-lime kiln in Western Europe and the oldest business in Hasselt. The restored lime kilns are now in a unique industrial museum.


Website Kalkovens

Meer informatie over dit monument via de website: www.kalkovenshasselt.nl


Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over dit monument: De Kalkovens: van schelpen tot metselkalk 


Hanzestad Hasselt Marketing

Ontdek meer over de Kalkovens in Hasselt via het groepsarrangement: Industrie van Toen