Joodse Begraafplaats

Aangelegd ter vervanging van de Joodse begraafplaats aan de overzijde van de Dedemsvaart, die bij de watersnoodramp van 1825 is weggespoeld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door de bezetter vernielingen aangericht; de meeste zerken en reinigingshuisje zijn toen verdwenen.


Jüdischer Friedhof

Dieser Friedhof wurde als Ersatz für den jüdischen Friedhof auf der anderen Seite des Dedemsvaart angelegt, der bei der Flutkatastrophe 1825 weggeschwemmt wurde. Während des Zweiten Weltkriegs haben die Besatzer den Friedhof stark beschädigt. Die meisten Särge und das Reinigungshaus sind damals verschwunden.


Jewish Cemetery

Provided as a replacement for the Jewish cemetery on the other side of the Dedemsvaart canal, which was swept away by the flood disaster of 1825. During World War II, occupying forces vandalized the cemetery, whereby most of the tombstones and the ritual washing house were lost.