Locatie
Heerengracht 27  l  Hasselt  l  ANWB 1914/11


't Hooge Huys

Oorspronkelijk was de naam van dit pand ‘Het Ophuys (bovenhuis) bij de Stenen Brugge’. In de tweede helft van de 18e eeuw veranderde de naam in ‘t Hooge Huys.

Dit pand werd bewoond door o.a. bestuurders van Hasselt, een chirurgijn, een wolkoopman, een stadsapotheker, een tapper en vóór de grote restauratie in de tweede helft van de 20e eeuw door een petroleumhandelaar.


't Hooge Huys

Ursprünglich hieß dieses Gebäude „Het Ophuys (Oberhaus) in der Nähe der Steinbrücke". In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde der Name in 't Hooge Huys geändert.

In diesem Gebäude wohnten u.a. die Verwalter von Hasselt, ein Wundarzt, ein Wollhändler, ein Stadtapotheker, ein Schankwirt und vor der großen Restaurierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Petroleumhändler.


't Hooge Huys

The original name of this building was 'Het Ophuys bij de Stenen Brugge’ (the upper house at the stone bridge). The name changed to ‘t Hooge Huys (the high house) in the second part of the 18th century.

The occupants of this house have included local government leaders, a surgeon, a wool merchant, a town apothecary (pharmacist), a seller of beers and spirits, and - prior to it undergoing a major restoration in the second half of the 20th century - a petroleum dealer.