Heilige Geestgasthuis

Gesticht in 1391 voor arme mensen. Opgeheven in 1617. Daarna gebruikt als huisvesting van soldaten en krijgsraad. Diende vanaf 1742 als verblijf voor gilden. Vanaf 1748 regelmatig gebruikt voor de rooms-katholieke eredienst. Sinds 1809 ingericht kerk met pastorie. Belangrijke verbouwingen in 1868 (waaronder zijgevel) en 1933 (voor- en zijgevel). Vanaf laatstgenoemd jaar in gebruik als bedrijfsruimte, woning en winkel.


Heilige Geestgasthuis

War von 1391 bis 1617 ein Armenhaus. Wurde danach als Unterkunft für Soldaten und als Kriegsgericht genutzt. Ab 1742 als Gebäude für Gilden. Wurde ab 1748 regelmäßig für römisch-katholische Gottesdienste genutzt. Seit 1809 als Kirche mit Pfarrhaus eingerichtet. Wichtige Umbauten in den Jahren 1868 (einschließlich Seitenfassade) und 1933 (Fassade und Seitenfassade). Fungiert seit letztgenanntem Jahr als Geschäftsraum, Wohnung und Laden.


Heilige Geestgasthuis

Founded in 1391 for the poor. Closed in 1617. After this time, it was used to house soldiers and court martials. It was used as accommodation for guilds from 1742, and from 1748 regular Roman Catholic services were held here. In 1809, it became a church with a vicarage. A major redesign took place in 1868 (which included the side wall), and again in 1933 (facade and side wall). From that year onwards, it has been used as a commercial building, private residence, and shop.


Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over dit monument: Het Heilige Geestgasthuis