Locatie
De Dedemsvaart  l  Hasselt  l  ANWB 1914/00


De Dedemsvaart

In de eerste helft van de 19e eeuw werd in opdracht van Mr. W.J. Baron van Dedem een kanaal gegraven van Hasselt naar Gramsbergen. Het diende voor de afwatering van de veenge- bieden en het vervoer van de afgegraven turf. In verband met het verval van circa negen meter werden in het 40 kilometer lange kanaal acht sluizen gebouwd. Bij de sluizen en bruggen vestigden zich allerlei bedrijfjes (werkplaatsen, winkels, cafés). Zo ontstonden dorpen als Balkbrug, Dedemsvaart en Lutten. Na de Tweede Wereldoorlog nam de betekenis van het kanaal voor de scheepvaart af. In 1965 werd besloten het gedeelte- lijk te dempen om plaats te maken voor een autoweg.


De Dedemsvaart

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde im Auftrag des Juristen W.J. Baron van Dedem ein Kanal von Hasselt nach Gramsbergen angelegt. Er diente der Entwässerung der Moorgebiete und dem Transport des dort gewonnenen Torfs. Aufgrund des Höhenunterschieds von neun Metern im Verlauf des 40 Kilometer langen Kanals wurden acht Schleusen errichtet. An den Schleusen und Brücken ließen sich verschiedene Betriebe nieder (Werkstätten, Geschäfte, Cafés). So entstanden Dörfer wie Balkbrug, Dedemsvaart und Lutten. Nach dem Zweiten Weltkrieg schwand die Bedeutung des Kanals für die Schifffahrt. Im Jahr 1965 wurde beschlossen, den Kanal teilweise zuzu- Schütten, um Platz für eine Straße zu schaffen.


De Dedemsvaart

In the first half of the 19th century a canal was dug from Hasselt to Gramsbergen by order of Mr. W.J. Baron van Dedem. It served as a water outlet of the peat bogs and the transportation of dug up peat. The 40 kilometer long canal was provided with eight locks because of a difference in altitude of around nine meters. All kinds of small businesses like shipyards, stores and bars established at the locks and bridges. This is how villages like Balkbrug, Dedemsvaart and Lutten came into being. After the Second World War the significance of the canal for shipping decreased. In 1965 it was partially filled in to make room for a motorway.


Canon van Zwartewaterland

Meer informatie over De Dedemsvaart in de Canon van Zwartewaterland: De Dedemsvaart: turf als bron van welvaart