Locatie
Locatie  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/14


Zuiderkrib Zwolsche Diep

De Maatschappij tot Verbetering van het Zwolsche Diep legde in de periode 1845-1848 circa 6 kilometer lange granieten dammen (kribben) in zee aan om de bevaarbaarheid van het Zwolsche Diep te bevorderen. Aan het einde van de dammen werd tevens een vluchthaven aangelegd met de naam Kraggenburg. De ondergrond van de dammen werd gevormd door wortels van kraggen uit de nabijgelegen Wieden. Aan het begin van dit haventje is een deel van deze kribben nog te zien, langs de rivier het Zwarte Water. De kribben verloren hun functie bij de aanleg van de Noordoostpolder in 1942 en werden toen gedeeltelijk afgegraven. Oud Kraggenburg, de vroegere vluchthaven met een lichtwachterswoning aan het eind van deze kribben, ligt tegenwoordig in de Noordoostpolder.


Zuiderkrib Zwolsche Diep

In den Jahren 1845 bis 1848 errichtete die Gesellschaft zur Verbesserung der Zwolsche Diep rund sechs Kilometer lange Granitdämme (Buhnen oder Kribben genannt) im Meer, um die Schiffbarkeit der Zwolsche Diep zu fördern. Am Ende der Dämme wurde auch ein Schutzhafen mit dem Namen Kraggenburg gebaut. Den Untergrund der Dämme bildeten die Riedwurzeln aus dem angrenzenden Naturschutzgebiet De Wieden. Am Beginn des Hafens sind noch einige dieser Buhnen entlang des Flusses Het Zwarte Water zu besichtigen. Mit dem Bau des Noordoostpolders 1942 verloren die Buhnen ihre Funktion und wurden teilweise abgetragen. Oud Kraggenburg, der frühere Schutzhafen mit einem Leuchturmwärterhaus am Ende der Buhnen liegt heute im Noordoostpolder.


Zuiderkrib (southern dam) in the waters of the Zwolsche Diep

Between 1845 and 1848, the Society for the Improvement of the Zwolsche Diep organised the creation of approximately 6 kilometres of long, granite dams (known as kribben) in the sea to improve the navigability of this waterway, the Zwolsche Diep. A refuge harbour, called Kraggenburg, was created at the end of the dam structure. The foundations for the dams was provided by the roots of plants and trees growing in the nearby waters of the Wieden. A section of these kribben can still be seen at the beginning of this small harbour, next to the Zwarte Water river. After the Noordoostpolder (North-east polder) was completed in 1942, the dams were no longer needed and some of them were dug up and removed. Oud Kraggenburg, the former refuge harbour with its light man’s house at the far end of the dams, is now part of the Noordoostpolder.