Locatie
Locatie  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/26


Veerbel

De veerbel is een herinnering aan een oude route van Kampen naar Genemuiden, over de uiterwaarden van de Zuiderzee. Hierbij moest men de IJsselarm De Goot oversteken met een roeiboot. Onder het dakje hing oorspronkelijk een koperen bel, die bediend kon worden met behulp van een ketting. Als de bel werd geluid, kwam de veerman om de passagiers over te varen.


Fährglocke

Die Fährglocke erinnert an eine alte Strecke von Kampen nach Genemuiden, über das Deichvorland der Zuiderzee. Dabei musste man den Flussarm der IJssel, De Goot, mit einem Ruderboot überqueren. Unter dem Dach hing ursprünglich eine Kupferglocke, die mithilfe einer Kette bedient werden konnte. Wenn die Glocke läutete, kam der Fährmann, um die Passagiere ans andere Ufer überzusetzen.


The Ferry Bell

The veerbel (ferry bell) is a reminder of an old route from Kampen to Genemuiden that ran across the low-lying flood plains of the former Zuiderzee. Part of this route involved crossing De Goot (the gutter), a branch of the River IJssel, in a rowing boat. At one time a copper bell hung from the roof, with a chain attached to ring it. When the bell was rung, the ferryman would come to row the travellers to the other side.