Locatie
Klaas Benninkstraat 2a  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/15


Tapijtmuseum

Het Tapijtmuseum is gevestigd in twee panden, gebouwd in 1938/1939. Deze dienden als opslagplaats van biezen en kokos en als werkplaats voor de fabricage van biezen- en kokosmatten van de firma E. de Lange (EDEL). In 1986 hield de Stichting Stadswacht Genemuiden een tentoonstelling, die de aanleiding was voor het ontstaan van het huidige Vloerbedekking- of Tapijtmuseum. Het museum toont de ontwikkeling van biezenmat tot kamerbreed tapijt en laat door middel van demonstraties en filmbeelden zien hoe de verschillende vloerbedekkingproducten worden gemaakt.


Tapijtmuseum (Teppichmuseum)

Das Tapijtmuseum (Teppichmuseum) ist in zwei, in den Jahren 1938/1939 errichteten Gebäuden untergebracht. Sie dienten als Lager für Binsen und Kokos und als Werkstatt für die Herstellung von Binsen- und Kokosmatten der Firma E. de Lange (EDEL). 1986 veranstaltete die Stichting Stadswacht Genemuiden eine Ausstellung, anlässlich deren das heutige Teppichboden- oder Teppichmuseum gegründet wurde. Das Museum zeigt die Entwicklung von der Binsenmatte zum Teppichboden und veranschaulicht durch Vorführungen und Filmmaterial, wie die verschiedenen Bodenbeläge hergestellt werden.


Tapijtmuseum (Carpet Museum)

The Carpet Museum (Tapijtmuseum) is housed in two buildings built in 1938/1939. These once served as warehouses where bulrushes and coconuts were stored, and as a workshop for the manufacture of rush and coconut matting by the firm of E. de Lange (EDEL). In 1986, the Stichting Stadswacht Genemuiden held an exhibition that led to the creation of the current museum. The museum covers the development of floor coverings from rush matting up to fitted carpets. With video material and demonstrations, it also shows how different kinds of floor coverings are made.


Canon van Zwartewaterland

Lees meer over de geschiedenis: De mattenmakers van Genemuiden (1845) en De tapijtindustrie van Genemuiden (1925)


Film

Bekijk de film Van Biezen tot Tapijt op Vimeo.