Locatie
Locatie  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/04


Plantsoen Het Engelse Werk

Het plantsoen werd voor het eerst in 1862 in archiefmateriaal vermeld toen het een 'wandelplaats' werd genoemd en tegen de oude vestingwerken lag. De naam Het Engelse Werk is ontleend aan de Engelse landschapsstijl die in die tijd veel gebruikt werd. Het park had vroeger ook een praktische functie: vanwege de beperkte ruimte in het oude stadscentrum droogde de bevolking veel wasgoed tussen de bomen. In 1951/1952 werd het park opnieuw ingericht en beplant naar het ontwerp van de bekende tuinarchitecten Jan Vroom jr. en Tjaard H. Koning. In deze tijd werd ook het Kleine Plantsoen aan het park toegevoegd, waar tegenwoordig het Monument voor gevallenen is.


Parkanlage Het Engelse Werk

Der Park wurde 1862 erstmals in Archivgut erwähnt. Damals wurde er als „Spazierort" bezeichnet, der an die alten Festungsanlagen grenzte. Der Name Het Engelse Werk leitet sich von dem damals weit verbreiteten englischen Landschaftsstil ab. In der Vergangenheit hatte der Park auch eine praktische Funktion: Aufgrund der beengten Platzverhältnisse in der Altstadt trocknete die Bevölkerung Wäsche zwischen den Bäumen. In den Jahren 1951/1952 wurde der Park nach dem Entwurf der berühmten Gartenarchitekten Jan Vroom Jr. und Tjaard H. Koning neu gestaltet und bepflanzt. In dieser Zeit wurde der Park auch um die Grünanlage Kleine Plantsoen erweitert, in der heutzutage das Gefallenendenkmal steht.


Het Engelse Werk park

This park is first mentioned in the archives in 1862, when it was described as a ‘place to walk’ next to the old fortifications. The name Het Engelse Werk (the English creation) refers to the English-style landscape gardening, which was very popular at the time. The park also had a practical use at one time: the lack of space in the old town centre meant local people would hang their washing out to dry between the trees. The park was redesigned in 1951/1952 and replanted according to plans drawn up by the well-known garden architects Jan Vroom Jr and Tjaard H. Koning. At the same time, the Kleine Plantsoen (small park) was added to the park. This later addition is where you will find the town’s War Memorial.