Locatie
Langestraat  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/23


De oudste woning

Deze vroegere smederij is waarschijnlijk het oudste huisje van Genemuiden. In de 17e eeuw bouwde men al huizen in deze stijl. Kenmerkend is de topgevel met vlechtwerk. De steensoort in Vechtformaat en het metselwerk zijn typisch voor de achttiende eeuw. Het huisje, dat werd gebouwd tussen 1750 en 1815, bleef gespaard tijdens de stadsbranden en was een tijdlang in gebruik als smederij. De smid, Helmich van Dalfsen, was een plaatselijk genie in het maken van zogenaamde snitten. Een snit is een mes op een steel om biezen te snijden. Per dag kon hij er één maken. Door de hoge kwaliteit van het staal werden de snitten in heel Nederland verkocht.


Das älteste Haus

Diese ehemalige Schmiede ist wahrscheinlich das älteste Haus in Genemuiden. Im 17. Jahrhundert errichtete man bereits Häuser in diesem Stil. Charakteristisch ist der Giebel mit Flechtwerk. Der Steintyp im Vechtformaat und das Mauerwerk sind charakteristisch für das achtzehnte Jahrhundert. Das zwischen 1750 und 1815 erbaute Häuschen, das bei den Stadtbränden verschont blieb, beherbergte eine Zeit lang eine Schmiede. Der Schmied Helmich van Dalfsen war ein Meister seines Fachs bei der Herstellung von „Snitten“ (Binsenmesser). Ein „Snit“ ist ein Messer an einem Stiel, um Binsen zu schneiden. Pro Tag konnte er ein Messer anfertigen. Aufgrund der hohen Qualität des Stahls waren die Messer in den gesamten Niederlanden begehrt.


The oldest house

This one-time forge is thought to be the oldest house in Genemuiden. Houses in this style were built as long ago as the 17th Century. The upper gable with its interlacing pattern is characteristic of these buildings. The Vecht-style narrow brickwork and masonry are typical of the 18th century. This house, built between 1750 and 1815, survived the town fires and was used for a time as a forge. The smith, Helmich van Dalfsen, was a local expert in making what were known as ‘snitten’. A ‘snit’ (cutter) is a blade mounted on a wooden handle and is used to cut bulrushes. It took him one day to make just one of these cutters. The high quality of the steel he used meant his ‘snitten’ were sold throughout the Netherlands.