Locatie
Kerkbuurt  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/12


De kerkbuurt

De kerkbuurt is de oudste plaats van de stad Genemuiden. Hier vestigden zich de eerste bewoners. In 1275, het jaar waarin Genemuiden stadrechten kreeg, was er al sprake van een stenen kerk op de plaats van de huidige kerk uit 1883. De eeuwenoude Sint Nicolaaskerk ging tijdens de stadsbrand van 1882 verloren. In 1825 werd het begraven in de kerk verboden en vanaf 1828 werd ook het begraven rond de kerk gestopt. Tegenwoordig is dit een deel van het Kerkplein. Aan de noordzijde van het kerkgebouw, tegenover het Historisch Centrum Genemuiden, stond vroeger het stadhuis. Op deze plek liet de gemeente in 1872 het Weeshuis bouwen, vanwege het 300-jarig onafhankelijk volksbestaan. Het Weeshuis heeft echter nooit als weeshuis gefunctioneerd, maar werd wel voor veel andere doeleinde gebruikt door de gemeenschap. De kerkbuurt kenmerkt zich door kleine woningen, smalle straten en veel stegen.


De kerkbuurt (Kirchenviertel)

Die „De kerkbuurt“ (Kirchenviertel) ist der älteste Ort der Stadt Genemuiden. Hier siedelten sich die ersten Bewohner an. Bereits 1275, dem Jahr, in dem Genemuiden das Stadtrecht erhielt, wurde an der Stelle der heutigen, im Jahr 1883 erbauten Kirche eine steinerne Kirche erwähnt. Die jahrhundertealte Kirche Sint Nicolaas ging beim Stadtbrand von 1882 verloren. Im Jahr 1825 wurden Bestattungen in der Kirche verboten und ab 1828 wurden auch Beisetzungen rund um die Kirche eingestellt. Heute ist dies ein Teil des Kirchplatzes. Auf der Nordseite des Kirchengebäudes, gegenüber der Altstadt von Genemuiden, befand sich einst das Rathaus. 1872 ließ die Gemeinde an dieser Stelle zur Feier der dreihundertjährigen Unabhängigkeit ein Waisenhaus errichten. Das Waisenhaus hat jedoch nie als Waisenhaus fungiert. Die Gemeinschaft nutzte das Gebäude für viele andere Zwecke. Charakteristisch für das Kirchenviertel sind kleine Häuser, schmale Straßen und viele Gassen.


De kerkbuurt (The church neighbourhood)

The kerkbuurt (church quarter or neighbourhood) is the oldest part of Genemuiden. This is where the town’s first inhabitants settled. In 1275, when Genemuiden was granted city rights and privileges, there was already a stone-built church on the site now occupied by the current church, built in 1883. The original Sint Nicolaaskerk (Saint Nicholas church), which stood here for many centuries, was lost in the town fire of 1882. Burials inside the church were banned in 1825, and a similar ban on burials around the church came into force in 1828. This is now part of Kerkplein (Church Square). The town hall once stood on the northern side of the church, opposite what is now the Genemuiden Historical Centre. This is where the town council had the Weeshuis (orphanage) built in 1872, to mark the 300th anniversary of the independence of the Netherlands. However, the Weeshuis was never actually used as an orphanage, although it was put to many other uses by the local community. The church neighbourhood is characterised by its small houses, narrow streets and many alleyways.