Locatie
Locatie  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/05


De Drostenhof

Deze naam herinnert aan kasteel Het Blokhuis, dat in de 16e eeuw vlakbij De Drostenhof stond. In dit kasteel zetelde de drost: de persoon die het omliggende gebied bestuurde. Langs de huidige Westerkaai (die vroeger de Veerweg heette) en in de omgeving waar u zich nu bevindt, lag de hof van de drost. Deze Drostenhof bestond uit een boomgaard met eromheen een mooi houten hekwerk. Het kasteel werd in 1584 afgebroken, maar men noemt deze plaats nog altijd De Drostenhof.


De Drostenhof

Dieser Name erinnert an das Schloss Het Blokhuis, das im 16. Jahrhundert in der Nähe des Drostenhofs stand. Das Schloss war die Heimat des Drosts, eines Beamten, der die Umgebung regierte. Entlang des heutigen Westerkaai (früher Veerweg genannt) und in der Umgebung, in der Sie sich jetzt befinden, stand der Hof des Drosts. Der Drostenhof umfasste einen Obstgarten, der von einem schönen Holzzaun umgeben war. Das Schloss wurde 1584 abgerissen, aber dieser Ort heißt heute noch immer De Drostenhof.


Drostenhof (Sheriff’s garden)

This name is a closely associated with Het Blokhuis castle, which stood nearby the Drostenhof in the 16th century. The castle was the home of the Drost (sheriff), who governed the surrounding area. The sheriff’s Hof (garden) was located on what is now Westerkaai (Western quay) - formerly known as Veerweg (Ferry Road) - and in the area where you are now. The garden consisted of an orchard surrounded by a fine wooden fence. The castle was demolished in 1584, but this place is still known as De Drostenhof.