Locatie
Locatie  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/03


Diakonie-Armenwerkhuis

In de 19e eeuw hadden veel Genemuidenaren het financieel slecht. Besmettelijke ziekten zorgden voor veel sterfte en als gevolg daarvan waren er veel weeskinderen in Genemuiden. In deze moeilijke periode besloot de diakonie van de Nederlands Hervormde Kerk tot het bouwen van een tehuis voor verarmde plaatsgenoten. Bij de voorbereidingen werd ook de stedelijke overheid betrokken. Op 1 december 1842 werd het Diakonie-Armenwerkhuis in gebruik genomen. Lange tijd vervulde het huis een onmisbare functie binnen de Genemuider gemeenschap. Vanaf 1846 ving men er ook weeskinderen op. Het huis met een boerderij en een mattenvlechterij stond onder leiding van de 'vader en moeder'. In 1934 sloot men het huis en later werd het particulier eigendom.


Diakonie-Armenarbeitshaus

Im 19. Jahrhundert lebten viele Einwohner von Genemuiden in prekären finanziellen Verhältnissen. Infektionskrankheiten verursachten viele Todesfälle, und dadurch gab es in Genemuiden zahlreiche Waisenkinder. In dieser schwierigen Zeit beschloss die Diakonie der niederländischen Reformierten Kirche, ein Haus für verarmte Einheimische zu bauen. Auch die Stadtverwaltung war an den Vorbereitungen beteiligt. Am 1. Dezember 1842 wurde das Diakonie-Armenarbeitshaus eingeweiht. Lange Zeit war das Haus innerhalb der Genemuider Gemeinschaft unentbehrlich. Ab 1846 nahm man dort auch Waisenkinder auf. Das Haus mit einem Bauernhof und einer Mattenweberei leiteten ein „Vater“ und eine „Mutter“. 1934 wurde das Haus geschlossen und es gelangte später in Privatbesitz.


Diaconal Workhouse for the Poor

In the 19th century, the financial situation of many inhabitants of Genemuiden was dire. Many people died from infectious diseases and, as a result, Genemuiden had many orphans. During this difficult period, the diaconate of the Dutch Reformed Church decided to build a home for the local poor. The local authorities were also involved in the plans. The resulting Diaconal Workhouse for the Poor (Diakonie-Armenwerkhuis) was opened on 1 December 1842. It was to play an essential role within the community of Genemuiden for a long time. From 1846 onward it was also used to house orphans. The workhouse, which also had a farm and a mat-weaving workshop, was run by a surrogate ‘mother’ and ‘father’. It was closed in 1934, and the building later came into private ownership.