Locatie
Veneriete  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/10


Buurschap Veneriete en de veldslag

De naam van buurschap de Veneriete is ontleend aan de naam van een stroomgeul, ook wel een riete genoemd, waardoor het door storm opgestuwde water terugstroomde naar zee. Het woord veen of vene maakt duidelijk dat het om een veengeul ging. In de (veld)slag bij Veneriete werd in 1522 het leger van de bisschop van Utrecht verslagen door de troepen van Karel van Gelre. Deze hadden het Genemuider kasteel Het Blokhuis in handen. Meer dan 1.000 soldaten kwamen om. Vanwege mogelijke doorbraken werden de meeste woningen in het talud aan de binnenkant van de dijk gebouwd. Het dijkhuisje aan de Kamperzeedijk 27 is één van de laatste overgebleven karakteristieke voorbeelden van dijkbebouwing.


Der Weiler Veneriete und die Feldschlacht

Der Name des Weilers „Veneriete“ leitet sich vom Namen einer Fahrrinne ab, im Holländischen auch „Riete“ genannt, wodurch das von einem Sturm angestaute Wasser zurück ins Meer floss. Das Wort „Veen“ oder „Vene“ (Torf) veranschaulicht, dass es sich um eine Torfrinne handelte. In der (Feld-) Schlacht bei Veneriete im Jahr 1522 besiegten die Truppen von Karel van Gelre, die das Genemuider Schloss Het Blokhuis besetzt hatten, die Armee des Bischofs von Utrecht. In der Schlacht starben mehr als 1000 Soldaten. Wegen möglicher Durchbrüche wurden die meisten Häuser im Gefälle an der Innenseite des Deiches gebaut. Das Deichhaus am Kamperzeedijk 27 ist eines der letzten erhaltenen charakteristischen Beispiele für den Deichbau.


The Veneriete area and a bloody battle

The name Veneriete derives from riete, meaning a storm channel to drain water blown inland by high winds and allow it to flow back to the sea. The word veen or vene (meaning peat or peatbog) is a clear indication that the channel was dug in peatland. At the battle of Veneriete in 1522, the forces of the Bishop of Utrecht were defeated by the troops of Duke Charles of Guelders, who controlled Het Blokhuis castle in Genemuiden at the time. More than 1,000 soldiers lost their lives. With the risk of possible breaches in the water defences, most houses were built in the embankment on the protected, inner side of the dike. The small house at 27 Kamperzeedijk is one of the last remaining examples of a typical house built on a dike.