Locatie
Locatie  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/18


Voormalige burgemeesterswoning

Dit gebouw (nr. 28) is de voormalige woning van de geliefde burgemeester H.J. Hulst, die leefde van 1828-1896. Het werd gebouwd na de grote stadsbrand in 1868, zeer waarschijnlijk naar het ontwerp van de architecten Willem en Frederik Christiaan Koch. Het pand heeft opvallende, rijke details. In de beginjaren van 1880 verhuisde de burgemeester naar het huidige pand aan de Westerkaai 4. In het kozijn boven de deur ziet u een ronde uitsparing met daarin de oude huisnummeraanduiding 'A 216' geschilderd. A staat voor de wijk. De woningen waren opeenvolgend genummerd. In 1921 werd de huisnummering veranderd naar de huidige nummering.


Ehemaliges Bürgermeisterhaus

Dieses Gebäude (Nr. 28) ist das ehemalige Haus des beliebten Bürgermeisters H.J. Hulst, der von 1828 bis 1896 lebte. Es wurde nach dem großen Stadtbrand 1868 höchstwahrscheinlich nach Entwürfen der Architekten Willem und Frederik Christiaan Koch erbaut. Das Gebäude hat markante, reiche Details. Um 1880 zog der Bürgermeister in das heutige Gebäude am Westerkaai 4. Im Rahmen über der Tür befindet sich eine runde Aussparung mit der alten Hausnummernanzeige „A 216". A steht für das Viertel. Die Häuser wurden fortlaufend nummeriert. 1921 erhielt die Hausnummerierung die aktuelle Hausnummer.


Former mayor’s residence

This building (No. 28) was once the home of the much-loved Mayor H.J. Hulst (1828-1896). It was built after the great town fire of 1868, and very probably designed by the architects Willem and Frederik Christiaan Koch. The building is remarkable for its rich details. At the beginning of the 1880s, the mayor moved to the current mayoral residence at 4 Westerkaai. The old, painted house number ‘A 216’ can be seen in the round recess in the frame over the door. ‘A’ stood for the district. At the time, house numbers ran consecutively. The current system of house numbers was introduced in 1921.