Locatie
Locatie  l  Genemuiden  l  ANWB 1934/12


Bakenmeesterwoning De Ketting

De voormalige bakenmeesterswoning, in de volksmond De Ketting genoemd, werd gebouwd in 1886. De bakenmeester was verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vaarweg naar zee. Om de bevaarbaarheid van het Zwolsche Diep te bevorderen, werden vanaf deze plek circa 6 kilometer lange, granieten dammen (kribben) in zee aangelegd met aan het einde een vluchthaven: Kraggenburg. Dit gebeurde door de Maatschappij tot Verbetering van het Zwolsche Diep in de periode 1845-1848. De ondergrond van de dammen werd gevormd door wortels van kraggen uit de nabijgelegen Wieden. Om uit de kosten te komen, ging men in 1849 tol heffen met een ketting over de rivier. Hier komt de naam De Ketting vandaan. Het terrein met de voormalige bakenmeesterswoning is privégebied en dus niet toegankelijk.


Bakenmeisterhaus De Ketting

Das ehemalige Bakenmeisterhaus, im Volksmund De Ketting genannt, wurde 1886 gebaut. Der Bakenmeister war für den täglichen Betrieb der Wasserstraße zum Meer verantwortlich. Um die Schiffbarkeit der Zwolsche Diep zu fördern, wurden ab diesem Ort circa sechs Kilometer lange Granitdämme (Buhnen oder Kribben genannt) im Meer mit einem Schutzhafen (Kraggenburg) am Ende angelegt. Dies realisierte die Gesellschaft zur Verbesserung der Zwolsche Diep in den Jahren 1845 bis 1848. Den Untergrund der Dämme bildeten die Riedwurzeln aus dem angrenzenden Naturschutzgebiet De Wieden. Um die Kosten zurückzuverdienen, beschloss man 1849, mit einer Kette über den Fluss Zoll zu erheben. Von daher stammt der Name De Ketting. Der Hafen hinter dem Haus war ursprünglich ein Arbeitshafen, in dem man das Material für die Dämme antransportierte.


Beacon Master’s house De Ketting

The former home of the beacon master, known to the townsfolk as De Ketting (the chain), was built in 1886. The beacon master was responsible for the day-to-day management of the waterway leading to the sea. To improve the navigability of the Zwolsche Diep, 6 kilometres of granite dams (known as kribben) were placed in the sea, starting from this point, with a refuge harbour called Kraggenburg created at the far end. This work was carried out by the Society for the Improvement of the Zwolsche Diep between 1845 and 1848. The foundations for the dams were made using the roots of plants and trees growing in the nearby waters of the Wieden. To recoup the costs of this work, a toll system was introduced in 1849 by placing a chain across the river. This is where the name De Ketting (the chain) comes from. The harbour behind the house was created for the construction of the dams, with the necessary materials arriving here.