Zwartewaterland investeert meer in cultuur

18-11-2020

De gemeente Zwartewaterland wil tot 2024 160.000 euro extra uittrekken voor cultuur. Dat staat in de nieuwe cultuurnota, die het gemeentebestuur vandaag naar buiten brengt. ‘We blijven investeren in onze inwoners. Ook op het gebied van cultuur’, zegt wethouder Gerrit Knol.

In de nota ‘Nieuwe Kansen voor Cultuur’ zet gemeente de lijn van de vorige cultuurnota voort, legt de wethouder uit. ‘In voorgaande vijf jaar hebben we een goede basis gelegd. Nu gaan we deze versterken door op onderdelen extra te investeren. Zo versterken we de culturele kwaliteit en identiteit van de gemeente Zwartewaterland.’ Het gemeentebestuur benoemt vier speerpunten in de nota: vrijwilligers, cultuureducatie, bibliotheken en erfgoed en evenementen.

Vrijwilligers en cultuureducatie
‘Vrijwilligers zijn ons sociale kapitaal’, zegt Knol. ‘Zij zijn onmisbaar in het culturele leven in Zwartewaterland. Daarom willen wij hen stimuleren. Bijvoorbeeld door cultureel ondernemerschap en kleine eenmalige initiatieven te ondersteunen, maar ook door samenwerking te bevorderen. Zo kunnen interessante kruisbestuivingen ontstaan.’
Ook wil het gemeentebestuur creativiteit onder jongeren verder aanjagen. ‘Jong geleerd is oud gedaan’, aldus de wethouder. ‘Creativiteit is de basis van onze kenniseconomie. Daarom gaan we door met het cultuureducatieprogramma op basisscholen. Hier zetten we vaker lokale cultuuraanbieders in. Voor kinderen uit arme gezinnen komt er een Jeugdcultuurfonds. En we gaan lokale musea en erfgoedorganisaties bij cultuureducatie betrekken.’

Bibliotheek en evenementen
Ook de bibliotheek legt zich toe op cultuureducatie, maar dan binnen het onderwijs. Daarnaast bestrijdt de bibliotheek laaggeletterdheid en zij ondersteunt bij digitale hulpvragen. De verschillende vestigingen worden nog meer de ‘huiskamer van Zwartewaterland’, in de rol van advies-, ontmoetings- en informatiepunt voor alle inwoners.
Cultuurhistorie en (im)materieel erfgoed blijven belangrijke pijlers van de lokale identiteit en diversiteit in Zwartewaterland. ‘Naast tradities, musea en monumenten zorgen ook culturele evenementen voor reuring en levendigheid in de kernen’, zegt Knol.

In het nieuwe cultuurbeleid gaat dan ook 15.000,- euro naar drie culturele evenementen: Dweildag in Hasselt, het Water Muze Festival in Zwartsluis en het nieuwe Genemuiden Kamerbreed. Naar cultuureducatie gaat jaarlijks 10.000,- euro, voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds komt er ook 10.000,- euro en om de bijdragen aan de muziekverenigingen te harmoniseren is 5.000 euro beschikbaar.

Gemeenteraad
Aan de nieuwe nota ging een inventarisatie onder culturele instellingen en ondernemers vooraf. Ook sluit de gemeente aan op het cultuurbeleid van het Rijk en Overijssel tot 2024, om optimaal gebruik te maken van de landelijke en provinciale subsidies en plannen. Op 26 november buigt de gemeenteraad zich over de nieuwe cultuurnota.

Bekijk hier de beleidsnota: Nieuwe kansen voor cultuur 2021-2024